•  
 •  
 •  

Wat we doen......

 I Care biedt begeleiding bij wonen, werken en financiën in de regio Gelderland. Ook ondersteunen wij in contacten met zorginstellingen en behandelaars. Wij bieden deze zorg onder meer aan jongeren en jong volwassenen van 17 jaar en ouder met een verstandelijke beperking, gedrags- en psychiatrische problemen. Daarnaast zijn de coaches van I Care gespecialiseerd in de begeleiding van cliënten met een kinderwens, cliënten die zwanger zijn of cliënten met kinderen. Hieronder lees je uitgebreid wat de coaches van I Care voor je kunnen betekenen.

Wonen

Een vaste coach van I Care begeleidt cliënten bij het zelfstandig wonen. In dit traject proberen we zoveel mogelijk hobbels weg te nemen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Als je kiest voor I Care dan krijg je bijvoorbeeld:

 • Begeleiding bij het zelfstandig (gaan) wonen
 • Ondersteuning bij je administratie en huishouding
 • Bemiddeling bij het krijgen van een woning
 • Tips voor het opbouwen en behouden van sociaal netwerk
 • Ondersteuning bij psycho-sociale problemen
 • Hulp bij het zoeken naar een passende vrije tijdsbesteding

Werken

Het hebben van werk geeft structuur aan de dag en levert je voldoening op. Maar soms is het niet zo gemakkelijk om werk te vinden én te houden. I Care begeleidt en coacht bij re-integratie trajecten voor betaald werk. Begeleiding kan bestaan uit:

 • Het helpen bij het zoeken naar geschikte werkplek
 • Ondersteuning bieden op de werkvloer

Financiën

Voor sommige mensen kunnen geldzaken een probleem zijn. Dit kan komen door een verstandelijke beperking of door andere problemen. I Care coacht in het op orde houden van financiën. Dit houdt in dat wij onze cliënten:

 • Helpen met het opstellen van brieven
 • Adviseren rondom inkomsten en uitgaven
 • Leren omgaan met budget
 • Leren omgaan met internetbankieren

I Care werkt nauw samen met diverse bewindvoerders in de regio. Hier kun je terecht als er teveel schulden zijn of problemen met de financiën. 

Een kinderwens of kinderen

I Care biedt ook begeleiding aan cliënten met een kinderwens, cliënten die zwanger zijn of cliënten met kinderen. Ook partners horen hier in de visie van I Care bij. Centraal staat dat I Care samen met jou en eventueel je partner kijkt naar wat het beste is voor jou en het kind.

Begeleiding kan o.a. bestaan uit:

 • Meegaan naar huisarts, consultatiebureau, verloskundigen
 • Informatie geven over zwangerschap
 • Inzicht geven in bijvoorbeeld de kosten van een kind en wat een kind nodig heeft
 • Praktische hulp bij aanvragen kinderbijslag
 • Coaching bij opvoeding en verzorging

Aanmelden:

Wil je weten wat I Care voor jou kan betekenen of wil je je direct aanmelden? Stuur dan onderstaande gegevens naar lotte@icare-coaching.nl. Vind je bellen fijner? Neem dan contact op met Lotte Schouten op het volgende telefoonnummer: 06-52728375. 

 • Naam?
 • Woonplaats?
 • Telefoonnummer?
 • Indicatie aanwezig, zo ja welke en wat is de geldigheidsduur?
 • Hulpvragen?
 • In het bezit van een eigen (huur)woning?
 • Betrokken hulpverleners/instanties?