•  
  •  
  •  

Tolkamer

In de Liemers  heeft woningbouwcorporatie Vrijleve een aantal appartementen gerealiseerd waar cliënten, begeleid, kunnen wonen. Voor het leveren van deze begeleiding is I Care benaderd. Deze locatie bevindt zich In een voormalige marechausseekazerne in Tolkamer. In de ruime appartementen waar men  echt een  eigen plekje  kan creëren, wordt de gebruikelijke I Care begeleiding geboden op het gebied van wonen, werken en financiën. Een vervolg hierbij kan een doorstroom naar begeleid zelfstandig wonen zijn naar de ambulante “tak” binnen I Care. Er is in principe een vaste begeleider aanwezig op vaste momenten per dag. Daarnaast is er 24/7 een bereikbaarheidsdienst beschikbaar.

De locatie beschikt over een grote gemeenschappelijke ruimte waarbij er de mogelijkheid is om gezamenlijk activiteiten te ondernemen. De ruimte is ook geschikt voor cursussen, workshops, gespreksgroepen enzovoorts. Een voorbeeld hiervan is de  ART (agressie regulatie training)die hier wordt aangeboden.

Het is geen woongroep maar de mogelijkheid van contacten tussen de verschillende bewoners is aanwezig.