•  
  •  
  •  

Algemene Verordening Gegevensbescherming

I Care werkt sinds mei 2018 middels de AVG privacy wetgeving. U heeft als cliënt meer rechten gekregen over uw privacy. Deze rechten hebben betrekking op:

- recht op inzage persoonsgegevens;
- recht op vergetelheid (verwijdering van gegevens);
- recht op dataportabiliteit (gegevens uitwisselen met andere instanties/organisaties);
- recht op rectificatie en aanvulling;
- recht op beperking verwerking;
- recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten;
- recht op bezwaar;
- recht op duidelijke informatie.

I Care werkt sinds mei 2018 middels het protocol AVG, hierin wordt bovenstaande verduidelijkt en staat beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan (o.a. welke gegevens wij van u gebruiken en hoe lang wij deze gegevens bewaren). Voor aanvang van de begeleiding kunt u hier een kopie van krijgen en kunnen wij hierin het één en ander verduidelijken mocht u vragen hebben.