•  
  •  
  •  

HKZ hercertificering behaald!

Op 3 november jl. vond binnen I Care de hercertificering Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) plaats. Hieruit is gebleken dat I Care aan alle kwaliteitsnormen voldoet en haar cliënten dus kan voorzien van kwalitatief goede zorg. De hercertificering is geldig t/m 2023. Wij zijn trots op dit resultaat!