•  
  •  
  •  

Medezeggenschapsraad I Care

De naam 'I Care' zegt eigenlijk al genoeg: wij dragen zorg voor... En om goede zorg te kunnen (blijven) bieden, op een manier die binnen onze organisatie past, hebben wij elkaar nodig. De verbinding tussen cliënten, coaches en directie is hierbij van groot belang! Het cliëntpanel van I Care zorgt voor deze verbinding. Het panel komt een aantal keer per jaar samen om te vergaderen. Met behulp van een agenda en de bijdrage vanuit cliënten komen er verschillende thema's aan bod. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de bereikbaarheidsdienst, protocollen, cliënttevredenheidsonderzoek etc. Het panel brengt vanuit de bijeenkomst één of meerdere adviezen uit richting de directie. Vervolgens kan het panel verder met de reactie en wordt de zorg eventueel aangepast/verbeterd. 

Wil je ook iets te zeggen hebben over de zorg die je ontvangt? Of heb je een idee of vraag? Geef het aan bij je coach of mail naar: clientenpanel.icare@gmail.com