•  
  •  
  •  

Begeleiding bij wonen, werken en financiën.

Wat biedt I Care? I Care biedt onder andere specialistische (Wmo) en langdurige (WLZ) ambulante begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, leer- en gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of een forensische achtergrond. Binnen de begeleiding staan de hulpvragen van cliënten voorop, waardoor de hulpverlening aansluit bij de behoeften en capaciteiten. Cliënten zijn eigenaar van het hulpverleningstraject en worden gezien als gelijkwaardige samenwerkingspartners.

De begeleiding wordt geboden door maximaal twee vaste coaches. Het is afhankelijk van hoeveel ondersteuning een cliënt nodig heeft, hoe vaak de coaches een cliënt zien. Dit kan één per week zijn, maar ook vijf keer per week. Tevens mogen bepaalde cliënten gebruik maken van de bereikbaarheidsdienst, deze is 24/7 bereikbaar.

Gedurende de begeleiding wordt er aandacht besteed aan de volgende leefdomeinen: Inkomen, werk en opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, basale en instrumentele activiteiten dagelijks leven, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Cliënten leggen samen met hun coaches alle hulpvragen en doelen vast in een zorgplan en van daaruit wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

I Care werkt vanuit de principes: één gezin één plan, zelfregie, zelf- (samen) redzaamheid, participatie en toekomstperspectief.

Moeder-kindhuis: Het moeder-kindhuis is gevestigd in Arnhem, hier kunnen (aanstaande) moeders terecht voor begeleiding. Er wordt zowel opvoedingondersteuning als ondersteuning op alle leefdomeinen geboden. Er is overdag, met uitzondering van het weekend, altijd iemand aanwezig van 08:00 tot 16:00. Daarnaast is er in de avond en in de nacht een slaapdienst aanwezig. Tussentijds kan men gebruik maken van de bereikbaarheidsdienst. Een vervolg op het moeder-kindhuis kan zijn een zelfstandige woning met ambulante begeleiding van I Care. Voor meer informatie over het moeder-kindhuis, zie 'Locaties en huisvesting'.

Locatie Geitenkamp: Op deze locatie is, naast appartementen voor begeleid wonen en kantoor, tevens een sportruimte gerealiseerd. Met dit unieke concept als aanvulling in de ambulante begeleiding, bieden wij de mogelijkheid om met cliënten individueel te werken aan doelen door middel van sport en beweging onder professionele begeleiding. Doelen als 'Ik wil werken aan mijn zelfvertrouwen', 'ik wil mijn stress beter kunnen hanteren', 'ik wil leren hoe ik kan ontspannen', zijn slechts een paar voorbeelden van de vele hulpvragen die wij krijgen. Om veel verschillende redenen komen deze hulpvragen vaak naar voren. Wij bieden nu de mogelijkheid om naast praten ook via sport en beweging te werken aan deze doelen. Voor meer informatie over deze locatie, zie 'locaties en huisvesting'.

Hoe verloopt een aanmelding:

Bij interesse in het moeder-kindhuis kunt u contact opnemen met Renate Wolterinck op het volgende telefoonnummer: 06-50285138 OF mailen naar mkh@icare-coaching.nl. Bij interesse in de ambulante begeleiding van I Care kunt u contact opnemen met Lotte Schouten op het volgende telefoonnummer: 06-52728375 OF mailen naar lotte@icare-coaching.nl. Van daaruit kan er een intake gesprek worden gepland. Wij begeleiden cliënten met een Wmo of WLZ-PGB indicatie. Wanneer u niet in het bezit bent van een (geldige) indicatie adviseren wij u contact op te nemen met het wijkteam binnen uw gemeente.

I Care heeft contracten met de volgende gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Zevenaar, Rozendaal, Wageningen, Westervoort, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen.

I Care levert de volgende producten:
- Begeleiding vanuit de Wet Langdurige Zorg (Persoonsgebonden budget);
- Specialistische begeleiding (Zorg in natura);
- Reguliere begeleiding (Zorg in natura).

Bereikbaarheid I Care:
Tel. 026-8444445
Mail: info@icare-coaching.nl
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur.

Bereikbaarheid Moeder-kindhuis I Care: 
Tel. 06-50285138
Mail: mkh@icare-coaching.nl
Bereikbaar: maandag t/ vrijdag.