•  
  •  
  •  

Klachtenreglement

Ik heb een klacht! Wat kan ik daarmee?
Het kan gebeuren dat je echt ergens ontevreden over bent . Dan kan je er met je begeleider over praten. Als dat niet helpt en je bent nog steeds ontevreden over een bepaalde handeling of beslissing , of over het feit dat iets niet gebeurt dat je wel wilt , dan kan je een klacht indienen.

Je bent ontevreden, wat kan je doen?

Stap 1: Je schrijft een brief en hierin schrijf je waarom je boos of ontevreden bent. Dat heet een klacht. Je kunt bij het schrijven van deze brief geholpen worden door een begeleider die niet bij de klacht betrokken is.

Stap 2: In de brief schrijf je je naam en adres, de datum waarop je de brief schrijft, wat de reden is van je klacht en tegen wie of wat de klacht zich richt..

Stap 3: Deze brief met daarin jouw klacht, kan je opsturen naar I Care.

Stap 4: I Care bevestigt het ontvangst van jouw klacht binnen drie werkdagen, hiervan ontvang je een ontvangstbevestiging. Daarin staat binnen hoeveel tijd de klacht wordt afgehandeld, hoe het verder gaat met jouw klacht, de persoon waarmee je contact kan maken over jouw klacht en de mogelijkheid om jouw verhaal aan te horen of om dat juist niet te willen.

Stap 5: I Care stelt jou en de persoon waarover je klaagt in de gelegenheid verhaal te doen over de situatie waarover je een klacht hebt ingediend en hiervan wordt een verslag gemaakt . Dit wordt ook opgestuurd naar jou.

Stap 6: I Care zal binnen vier weken, na het ontvangen van jouw klacht, de klacht afhandelen. Over de beslissing die is genomen ontvang je een brief. Als je niet tevreden bent over wat er uit gekomen is, kun je bezwaar aantekenen.

Belangrijk om te weten is dat je klacht wordt behandeld door iemand die niet betrokken is geweest bij de situatie waarover je klacht gaat.

Wanneer wordt je klacht niet behandeld?
· Je kan niet klagen over een oude klacht waarover je al een brief hebt opgestuurd en die dus al behandeld is. Ook kan je geen klacht indienen als die bepaalde situatie al langer dan een jaar geleden is.

· Mocht je een klacht hebben over een andere organisatie waarmee I Care samenwerkt, dan wordt je klacht naar de betreffende organisatie doorgestuurd.

· Als je klacht niet in behandeling kan worden genomen, dan krijg je binnen twee weken nadat I Care je klacht heeft ontvangen, daar bericht over.

Goed om te weten:
I Care zal de klacht serieus behandelen om te zorgen dat je weer tevreden bent. Wanneer je niet tevreden bent over het gesprek of over de oplossing, óf je vindt het lastig om jouw verhaal te vertellen, dan kun je ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris Wiena Bakker van Zorgbelang Inclusief.

Zij is onafhankelijk en kiest dus geen partij. Wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk.

De contactgegevens zijn: wienabakker@adviespuntzorgbelang.nl of 06 53885459.