•  
  •  
  •  

2 nieuwe ervaringen met I Care geschreven door cliënten online!

Als u gaat naar;
- 'voor cliënten'
- 'uit de praktijk'
kunt u twee nieuwe verhalen geschreven door cliënten vinden.

Deze twee cliënten vertellen over hun ervaringen met I Care.

Geschreven op 20-10-2015 om 16:01

Eerste verhaal uit de praktijk, geschreven door een cliënt, online!!

Onder het tabblad voor cliënten, kopje uit de praktijk staat het eerste verhaal dat geschreven is door een cliënt.
Zij is in februari 2014 begonnen bij I Care en verteld over haar ervaringen.

Geschreven op 07-11-2014 om 16:30

Overeenkomst gemeente Nijmegen

Woensdag 29 oktober j.l. heeft I Care een overeenkomst getekend met de gemeente Nijmegen en acht andere deelnemende gemeenten. Dit betreft de gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen, Ubbergen, Millingen a/d Rijn, Groesbeek, Heumen, Mook & Middelaar.
Deze z.g. raamovereenkomst is getekend in het kader van de aanbesteding WMO 2015 en jeugzorg, waarbij I Care één van de "kleine aanbieders" is.
I Care kijkt uit naar haar toekomstige samenwerking met deze negen gemeenten en zal daarbij insteken op een constructieve, innovatieve en prettige samenwerking!

Geschreven op 04-11-2014 om 16:40

HKZ Certificaat

Afgelopen maandag 20 oktober vond bij I Care weer de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) audit plaats.
Wij voldoen opnieuw aan de normen zoals neergelegd in het HKZ Certificatieschema kleine organisaties: 2014!
Dit certificaat is geldig tot eind 2017.

Geschreven op 24-10-2014 om 09:36

Jobcoach certificaat!

Februari j.l. hebben twee woon-en jobcoaches van I Care het "jobcoach-certificaat" op HBO niveau behaald.
Na het volgen van de cursus, die een half jaar duurde, bij Elan training in Ulvenhout zijn beiden hiermee
erkend door het UWV, Hobeon, Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Support.
De opleiding heeft zich voornamelijk gericht op de Supported Employment methode.

Geschreven op 21-02-2014 om 16:44
1 | 2 | 3 | 4 | 5