•  
  •  
  •  

Medezeggenschapsraad I Care

En we zijn van start..! Sinds januari 2018 is er een cliëntenpanel binnen I Care. I Care vindt het van groot belang om altijd open te staan voor mogelijke verbetering van haar zorgaanbod. Door de aanwezigheid van een cliëntenpanel, kunnen de cliënten vanuit eigen ervaringen aanbevelingen doen om het zorgaanbod van I Care te verbeteren.

De eerste bijeenkomst verliep, na een prettige kennismaking, voorspoedig. Dit resulteerde al in de eerste adviezen richting de directrice. Bij de volgende bijeenkomst zullen er verdere acties worden uitgezet. Wellicht komt er een mogelijkheid voor iedere cliënt om zijn/haar mening te delen aan het cliëntenpanel. Wordt vervolgd.....

Geschreven op 06-02-2018 om 14:14

I Care aanbesteed voor Rijk van Nijmegen, 2018 t/m 2021!

Met veel trots delen we mee dat I Care wederom is gecontracteerd voor de Wmo-aanbesteding voor het Rijk van Nijmegen, 2018 t/m 2021.

Geschreven op 30-01-2018 om 09:21

Nieuwe locatie Geitenkamp 2018

I Care heeft binnenkort een nieuwe locatie: Een prachtig pand in de Geitenkamp in Arnhem. Hier zal ambulante begeleiding worden geboden. Er zullen vier ruime woningen worden gerealiseerd. Meer informatie zal volgen.

Geschreven op 30-01-2018 om 09:18

HKZ behaald!

Op 1 december 2016 is I care beoordeeld in het kader van de 'H.K.Z'.

De beoordeling is succesvol verlopen en hierdoor is I Care wederom voor een jaar gecertificeerd.

Geschreven op 16-01-2017 om 13:56

HKZ behaald!

Op 10 december 2015 is I Care beoordeeld in het kader van de "H.K.Z."

De beoordeling is succesvol verlopen en hierdoor is I Care wederom voor een jaar gecertificeerd.

Geschreven op 11-12-2015 om 10:02
1 | 2 | 3 | 4 | 5